Blog Ubezpieczeniowy

OSTATNIE ARTYKUŁY:

Pokaż mi swoją  polisę OCP, a powiem Ci do jakich zleceń będziesz wybierany

1 września, 2022

Pokaż mi swoją  polisę OCP, a powiem Ci do jakich zleceń będziesz wybierany. Brzmi zabawnie? Przecież złożyłem najtańszą ofertę, więc na pewno zostanę wybrany. A czy zastanawialiście się kiedykolwiek jaki wpływ ma zakres polisy OCP na decyzję o wyborze przewoźnika? I czy zleceniodawcy, a szczególnie spedycje zwracają uwagę na coś więcej niż tylko „posiadanie papieru”?

więcej

Za co 4 wypadek na europejskich drogach odpowiedzialny jest nadawca ładunku

27 listopada, 2020

Pośpiech, brak poczucia odpowiedzialności nieznajomość przepisów prawa i podstawowych praw fizyki – to najczęstsze błędy popełniane na załadunku i przyczyna wypadków.

W 2016 Jecques Barott, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarza ds. transportu stwierdził, że za 25% tych wypadków winę ponoszą osoby odpowiedzialne za załadunek, a konkretniej jego nadawcy. 

więcej

Kary umowne w zleceniach a odpowiedzialność ubezpieczyciela

22 stycznia, 2020

Zlecenie transportowe ma na celu wskazanie istotnych elementów umownych pomiędzy zlecającym a przewoźnikiem. Zaakceptowane zlecenie staje się umową przewozową zobowiązującą przewoźnika do wykonania usługi. Kodek Cywilny w myśl zasady swobody umów wskazuje, że strony mogą dowolnie ukształtować stosunek prawny, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zarówno Konwencja CMR, jak i Prawo Przewozowe nie posługują się pojęciem zlecenia, a jedynie listem przewozowym, który stanowi dowód zawarcia umowy przewozu.

więcej

Piorun przyczyną szkody transportowej

23 września, 2019

Piorun przyczyną szkody transportowej

Na początku września 2019 branżę transportową i ubezpieczeniową zelektryzowała informacja, że na Podkarpaciu doszło do nietypowej szkody. W cysternę przewożącą płynny asfalt uderzył piorun. Najstarsi właściciele i prezesi firm transportowych nie pamiętali podobnego przypadku. Górale też nie.

więcej

Jak sprawdzić, czy polisa OCPD jest ważna?

30 maja, 2019

Czy polisa OCPD jest ważna

Większość posiadaczy polisy OCPD traktuje moment wystawienia dokumentu jak przedłużenie jego ważności. To błędne myślenie, ponieważ dopiero opłacenie ubezpieczenia sprawia, że jest ono obowiązujące.

więcej

Co grozi w razie wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej?

21 maja, 2018

Co grozi w razie wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej?

Jeśli przewoźnik wyrządzi szkodę wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, wówczas ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Ale to nie koniec złych wieści. Przewoźnik traci także wszelkie “przywileje” ograniczające jego odpowiedzialność. W tym momencie, jak mało kiedy, przyda się dobra polisa OCPD, zawierająca klauzulę reprezentantów. więcej