Transbrokers
– ekspert w ubezpieczeniach dla transportu

Transbrokers jest brokerem ubezpieczeniowym z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizującym się w ubezpieczeniach dla transportu, dzięki czemu posiadamy odpowiednie doświadczenie i unikalne kompetencje. Zapewniamy naszym Klientom najlepszą z możliwych ochronę ubezpieczeniową i wysokiej jakości serwis brokerski, bo wiemy jak.

Nasze ubezpieczenie transportowe – fakty

 • 10 tys. zadowolonych klientów każdego roku
 • 20 tys. polis ubezpieczeniowych każdego roku
 • Ponad 100 tys. ubezpieczonych pojazdów każdego roku

i liczby te stale rosną.

 

Dlaczego Warto współpracować z Transbrokers.eu?

Proponujemy zmianę podejścia z brokera, który raz na rok przynosi ofertę ubezpieczenia
na brokera, który jest doradcą, partnerem i wspiera Klientów w rozwoju. Podstawą jest zawsze bardzo dobra oferta ubezpieczenia, ale proponujemy coś więcej:

 • stała pomoc rzeczoznawców ubezpieczeniowych NOXA Insurance – w razie problemów np. na załadunku, rozładunku, odmowy przyjęcia przesyłki, konieczności awaryjnej sprzedaży przesyłki lub jej utylizacji itp.
 • pomoc prawna w sprawach transportu
 • weryfikacja umów ubezpieczenia OCP przewoźników-podwykonawców
 • wartościowe szkolenia

Nasi Klienci otrzymują od nas wsparcie, dzięki czemu mogą zająć się transportem i zapomnieć o problemach.

Ubezpieczenie transportowe dla spedytora

 • Najszerszy możliwy zakres ubezpieczenia OCS i atrakcyjna składka ubezpieczeniowa
 • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko przewoźnika umownego
 • Wsparcie rzeczoznawców NOXA Insurance na każdym etapie transportu
 • Wsparcie prawne w razie problemów w transporcie
 • Profesjonalna likwidacja szkód
 • Prewencja szkodowa
 • Wdrożenie statusu NVOCC na prawie angielskim (dla spedytorów morskich)
 • Weryfikacja umów ubezpieczenia przewoźników
 • Cargomat® – platforma do zakupu jednostkowego ubezpieczenia cargo (na transport)
 • Wartościowe szkolenia
 • OC operatora transportu intermodalnego

 

Ubezpieczenie transportowe dla przewoźnika

 • Najszerszy możliwy zakres ubezpieczenia OCP i atrakcyjna składka ubezpieczeniowa
 • Ubezpieczenie OCP z sumą gwarancyjną 1 mln euro na każde zdarzenie (na prawie polskim)
 • Wsparcie rzeczoznawców NOXA Insurance na każdym etapie transportu
 • Wsparcie prawne w razie problemów w transporcie
 • Profesjonalna likwidacja szkód
 • Prewencja szkodowa
 • Weryfikacja umów ubezpieczenia podwykonawców
 • Ubezpieczenie OC/AC
 • OC zawodowe (pod licencję transportową)
 • OC na wypadek zanieczyszczenia środowiska
 • Ubezpieczenie KL/NNW na pojazd – bez konieczności zgłaszania kierowców do ubezpieczenia
 • Wartościowe szkolenia