Nowa odsłona usługi
TransBrokers Secure

Kompleksowy serwis brokerski Zapewniamy pozapolisowe wsparcie w sytuacjach awaryjnych

Transbrokers Truck Assistance

Wariant
PREMIUM PL

DLA PRZEZORNYCH

Wariant
PREMIUM PL+EU

DLA WYMAGAJĄCYCH

Zakres terytorialny Polska Europa
Awaria zawiera zawiera
Awaria ogumienia zawiera zawiera
Wypadek zawiera zawiera
Kradzież zawiera zawiera
Akt wandalizmu zawiera zawiera
Unieruchomienie pojazdu na skutek warunków pogodowych i drogowych zawiera zawiera
Limit holowania 100 km 100 km
Holowanie pojazdu 2 500 EUR 2 500 EUR
Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego 600 EUR 600 EUR
Organizacja przeładunku towaru zawiera zawiera
Parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym 300 EUR 300 EUR
Kierowca zastępczy zawiera zawiera
Pomoc administracyjna zawiera zawiera

Wynajem pojazdu zastępczego

Krótkoterminowy i średnioterminowy wynajem pojazdu zastępczego.
(Max 48 godzin dla podstawienia pojazdu na terenie Polski*)

TYP POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Ciągnik siodłowy

Ciągnik siodłowy – hydraulika

Naczepa typu „Firanka”

Naczepa typu chłodnia

Naczepa typu MEGA

Naczepa typu Coil Mulda

Solówka 12-15 DMC
(kontener, winda)

Elementy wchodzące w skład stawki za dobę wynajmu

 • Wydanie przygotowanego pojazdu (sprawnego technicznie i czystego)

  Wydanie przygotowanego pojazdu (sprawnego technicznie i czystego)

 • Nielimitowany przebieg pojazdu dla wynajmów z OC sprawcy

  Nielimitowany przebieg pojazdu dla wynajmów z OC sprawcy

 • Ubezpieczenie OC, AC, Assistance

  Ubezpieczenie OC, AC, Assistance

 • Serwis na terenie Polski i UE

  Serwis na terenie Polski i UE

Warunkiem realizacji wynajmu jest akceptacja Ogólnych Warunków Najmu Pojazdu, dostępnych na stronie www.99truck.pl
*Wynajmy realizowane są w miarę dostępności pojazdu, jakim jest zainteresowany Klient.

Likwidacja szkód ze wsparciem rzeczoznawców

Dlaczego warto?

Dzięki usłudze Transbrokers Secure zyskujesz profesjonalną pomoc prawników oraz rzeczoznawców ubezpieczeniowych
w razie wystąpienia szkody w przewożonym towarze. Ty zajmujesz się transportem, my zajmujemy się szkodą.


Co zyskujesz?

 • Profesjonalna likwidacja szkód i oszczędność czasu

  Profesjonalna likwidacja szkód i oszczędność czasu

 • Oględziny zewnętrznego rzeczoznawcy w ciągu 24 h (PL) i w ciągu 48 h (poza PL)

  Oględziny zewnętrznego rzeczoznawcy w ciągu 24 h (PL) i w ciągu 48 h (poza PL)

 • Dedykowana infolinia z rzeczoznawcami

  Dedykowana infolinia z rzeczoznawcami

 • Komplet instrukcji postępowania w przypadku szkody dla kierowcy oraz dyspozytora

  Komplet instrukcji postępowania w przypadku szkody dla kierowcy oraz dyspozytora

Zapytaj o usługę

dla swojej firmy

  Dowiedz się jak będą przetwarzane Twoje dane
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO -- informujemy, że: Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Transbrokers.eu z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475034, NIP: 8971791505 (dalej: Administrator). Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym informacji o najlepszych ofertach ubezpieczeniowych czy nowych dostępnych na rynku ubezpieczeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez jeden roku liczony od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania dla doboru jak najlepszych ofert. Podanie danych ma charakter dobrowolny