CARGO jednostkowe
za pośrednictwem www

Bezpieczeństwo ładunku ma dla Ciebie wartość nadrzędną?
Zależy Ci na otrzymaniu certyfikatu od razu po zamówieniu?
Sprawdź jak w prosty sposób uzyskać dostęp do narzędzia CARGOMAT

Chcę uzyskać dostęp

Narzędzie które przynosi korzyści

 • Narzędzie dostępne
24h/7 dni w tygodniu

  Narzędzie dostępne 24h/7 dni w tygodniu

 • Jedno narzędzie - dostęp do ofert
kilku Ubezpieczycieli

  Jedno narzędzie - dostęp do ofert kilku Ubezpieczycieli

 • Nie wiesz czy potrzebujesz CARGO?
Sprawdź w kalkulatorze SDR

  Nie wiesz czy potrzebujesz CARGO? Sprawdź w kalkulatorze SDR

Sprawdź czy narzędzie CARGOMAT może być Twoje, odpowiedz na kilka pytań:

1. W jakim przedziale wartości mieści się wartość przewożonych ładunków na jednym środku transportu:

2. Czy dla lekarstw. mięsa i żywności mrożonej i/lub sprzętu elektronicznego wartość max ładunku przekracza 1.000.000zł na jednym środku transportu?

3. Czy zdarza się przewóz ładunku uszkodzonego?

4. Czy przy przewozie mienia używanego przewóz dotyczy pojazdów lub mienia które jest starsze niż 10 lat?

5. Czy wykonujesz transporty do Iranu, Birmy, Sudanu, na Kubę

6. Jaka jest szacowana miesięczna ilość transportów do których aranżowane jest ubezpieczenia CARGO

Uzyskaj dostęp

Brak możliwości uzyskania dostępu,
skontaktuj się z nami

Zapytaj o dostęp

dla swojej firmy

  Dowiedz się jak będą przetwarzane Twoje dane
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO -- informujemy, że: Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Transbrokers.eu z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475034, NIP: 8971791505 (dalej: Administrator). Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym informacji o najlepszych ofertach ubezpieczeniowych czy nowych dostępnych na rynku ubezpieczeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez jeden roku liczony od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania dla doboru jak najlepszych ofert. Podanie danych ma charakter dobrowolny