Dokumenty do pobrania

Wykaz dokumentów zgodnie z ar. 32 ustawy z dnia 15 grudnia 2017  o dystrybucji ubezpieczeń:

Zezwolenie działalność

Tryb rozpatrywania reklamacji

Informacja o brokerze

Klauzula informacyjna RODO