Co spedytor powinien wiedzieć o ubezpieczeniu Cargo.

Ubezpieczenie Cargo

Pisaliśmy już na blogu, że z punktu widzenia zlecającego, ochrona ładunku poprzez ubezpieczenie OCPD przypomina dziurawe wiadro. Jest mocno nieszczelna a do tego odszkodowanie nie zawsze wystarczy na pokrycie szkody. W tym artykule krótko o tym, co spedytor lub zleceniodawca ładunku powinien wiedzieć o ubezpieczeniu cargo – gdyby klient zadał pytanie…

Trzy warianty ubezpieczenia cargo

Zakres ubezpieczenia cargo zależy od wybranego przez nas wariantu ubezpieczenia. Do dyspozycji mamy trzy warianty:

 1. Zakres podstawowy cargo – który obejmuje szkody powstałe wskutek takich zdarzeń losowych, jak:
  a) deszcz nawalny,
  b) dewastacja,
  c) eksplozja,
  d) grad,
  e) huragan,
  f) lawina,
  g) osuwanie się ziemi,
  h) powódź,
  i) pożar,
  j) rabunek,
  k) trzęsienie ziemi,
  l) uderzenie pioruna,
  ł) uderzenie przedmiotu w środek transportu,
  m) wypadek środka transportu,
  n) zapadanie się ziemi.
 2. Zakres rozszerzony cargo – który obejmuje zakres podstawowy oraz dodatkowo szkody powstałe wskutek:
  a) kradzieży ładunku wraz ze środkiem transportu,
  b) kradzieży z włamaniem.
 3. Pełny zakres ubezpieczenia cargo – który obejmuje wszelkie szkody w przewożonym ładunku, które nie zostały wyłączone w ogólnych t) warunkach ubezpieczenia (tzw. ubezpieczenie od ryzyk wszystkich).

Zakres ubezpieczenia cargo może zostać dodatkowo rozszerzony m.in. o klauzule dotyczące:

a) aktów terroryzmu,
b) zamieszek, rozruchów, strajków itp.
c) klauzule branżowe, regulujące przewóz ładunków określonego rodzaju, np. mrożonek itp.

Wypada także wspomnieć, że ubezpieczenie cargo jest jedynym sposobem, by zabezpieczyć się od ryzyka terroryzmu, które w ostatnich latach przestało być jedynie doniesieniem medialnym z odległych krańców świata a stało się realnym zagrożeniem.

Polisa Cargo – rodzaje:

W zależności od naszych potrzeb mamy do dyspozycji trzy rodzaje polis cargo.

 1. Polisa jednostkowa – zawierana na czas transportu konkretnego ładunku. Taką polisę wybieramy zwykle, gdy roczna ilość ładunków nie jest duża i nie opłaca się nam angażować się w polisy roczne, czy otwartego pokrycia.
 2. Polisa otwartego pokrycia – gdzie zakres ubezpieczenia oraz stawka ubezpieczenia są z góry określone na najbliższe 12 miesięcy ale ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną tylko te ładunki, które zostaną przez nas zgłoszone do ubezpieczenia (oczywiście jeszcze przed rozpoczęciem transportu). Taką polisę wybieramy zwykle wówczas, gdy transportów jest na tyle dużo, że nie opłaca się bawić w polisy jednostkowe ale jednocześnie – z różnych powodów – nie chcemy, by każdy ładunek został objęty ochroną. Rozliczanie takich polis może się odbywać okresowo (np. kwartalnie) lub po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel podlicza wartość zgłoszonych towarów i w oparciu o wpisaną do polisy stawkę oblicza należną składkę.
 3. Polisy obrotowe – w tym wypadku, podobnie jak w przypadku polisy otwartego pokrycia, zakres ubezpieczenia oraz stawka ubezpieczenia są z góry określone na najbliższe 12 miesięcy, jednak nie ma tu konieczności zgłaszania każdego transportu z osobna. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje każdy transport, który miał miejsce w okresie obowiązywania polisy obrotowej. Taką polisę wybieramy wówczas, gdy transportów jest sporo i jednocześnie chcemy, aby każdy z nich automatycznie był objęty ochroną. Rozliczanie takiej polisy wygląda dość podobnie, jak polisy otwartego pokrycia, z tym że tu należy dostarczyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wysokości obrotu. Aby rozliczenie “nie bolało” warto przy zawieraniu polisy podać realną wartość szacowanego obrotu, a konkretnie nie zaniżać jej.
Sprawdź 👉  Klauzula CMR. Kluczowy element w ubezpieczeniu przewoźnika

Ile kosztuje ubezpieczenie cargo?

Zakres ochrony może być mniej lub bardziej rozbudowany – z czym oczywiście wiąże się wysokość składki ubezpieczeniowej. Zakres ochrony (podstawowy, rozszerzony lub pełny) musimy dobrać w zależności do rodzaju przewożonego mienia i grożących mu ryzyk. Inaczej to wygląda w przypadku stalowych konstrukcji robionych na wymiar (praktycznie zerowa podatność na kradzież, czy rabunek), inaczej w przypadku sprzętu elektronicznego, bardzo wrażliwego na szkody.

Wysokość składki zależy także od rodzaju polisy. Relatywnie najdroższe są zawsze polisy jednostkowe. Jeśli zatem realizujemy dużą ilość transportów, wówczas warto pomyśleć o polisie otwartego pokrycia lub polisie obrotowej – jeśli chcemy, by każdy ładunek był objęty ubezpieczeniem. Polisa obrotowa dodatkowo pozwoli nam zaoszczędzić na zasobach związanych ze zgłaszaniem transportów do ubezpieczyciela.

W przypadku tych dwóch rodzajów polis ochrona ubezpieczeniowa “kupowana jest hurtowo” a więc i cena jest hurtowa, co pozwala zaoszczędzić czasem sporo pieniędzy.