Klauzula CMR. Kluczowy element w ubezpieczeniu przewoźnika

6 września 2017
Udostępnij artykuł na:

klauzula cmr w ubezpieczeniu przewoźnika

Chociaż wielu przewoźników nie przywiązuje do niej wagi, klauzula CMR jest jedną z ważniejszych dla ich działalności. Dlatego dla własnego dobra należy zadbać, żeby została zawarta w polisie ubezpieczeniowej. Jej brak może czasem skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Wbrew nazwie klauzula CMR dotyczy nie tylko transportu międzynarodowego, ale także i krajowego. Taki jest standard rynkowy. Niemniej dobrze jest się upewnić, czy faktycznie klauzula danego ubezpieczyciela obejmuje także kierunki transportu na terenie Polski.

Co daje przewoźnikowi klauzula CMR?

Zgodnie z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia OCPD (i jest to pewien standard rynkowy) warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest wpisanie danych przewoźnika do listu przewozowego.

Typowy zapis ogólnych warunków ubezpieczenia stanowi z reguły, że zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie przewozy dokonywane przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, wykonywane na podstawie listów przewozowych wystawionych na ubezpieczonego zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak wiadomo, w praktyce bywa różnie i zdarza się, że dane te nie są wpisywane tak, jak trzeba. Jeśli list przewozowy będzie nieprawidłowo wypełniony, a dojdzie do jakiejś szkody, wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Klauzula CMR chroni przewoźnika przed takimi sytuacjami i ewentualnymi komplikacjami.

wypadek ciężarówki a klauzula cmr w ubezpieczeniu

Przykład klauzuli CMR:

Ogólne warunki ubezpieczenia OCPD w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/174/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z 10 maja 2016 r.

Par. 5 ust. 4 o.w.u.
Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie przewozy dokonywane przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność wykonywane na podstawie listów przewozowych* wystawionych na ubezpieczonego zgodnie z prawem przewozowym.

* – w przypadku przewozów międzynarodowych podstawą jest list CMR.

Obowiązki wynikające z klauzuli CMR

Gwarancja ochrony, która wynika z treści klauzuli CMR nie jest bezwarunkowa. W związku z brakiem stosownego wpisu w liście przewozowym, przewoźnik musi jakoś inaczej udowodnić, że to on wykonał przewóz (lub zlecił jego wykonanie). W związku z tym on jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.

Zgodnie z treścią tej klauzuli dopuszcza się wykonywanie przewozów przez ubezpieczonego na podstawie listu przewozowego lub listu przewozowego CMR, w którym nie jest on wskazany jako przewoźnik główny lub sukcesywny (czyli każdy kolejny). W takiej sytuacji ubezpieczony powinien mieć:

 • zlecenie transportowe, z którego wynika zlecenie mu przewozu oraz
 • dokument potwierdzający, że przewóz ten został wykonywany przez niego zlecony innemu przewoźnikowi.

Postanowienia dotyczące ruchu krajowego

Zazwyczaj dopuszcza się wykonywanie przewozów w ruchu krajowym na podstawie innego dokumentu przewozowego niż list przewozowy, np.:

 • manifestu,
 • listy doręczeń,
 • dokumentu MM (przesunięcia międzymagazynowego – dokument ten jest wykorzystywany w momencie przemieszczania danego towaru lub partii towarów między magazynami tego samego przedsiębiorstwa. Sporządzany jest w celach informacyjnych. Jego zadaniem jest stwierdzanie, w jakim miejscu przebywał materiał w konkretnym czasie).
 • innego dokumentu, z którego wynika fakt wykonywania przewozu przez ubezpieczonego.

Warto zatem zadbać, by ta na pozór mało istotna klauzula została włączona do zakresu ubezpieczenia przewoźnika.

Adam Pająk
Prezes Zarządu Transbrokers.eu


Udostępnij artykuł na:
Autor:

Kontakt

 • Transbrokers.eu Sp. z o.o.
  ul. Fiołkowa 3
  52-200 Wysoka, Polska
 • (71) 726 31 74
 • info@transbrokers.eu
 • Zezwolenie 1981/13
Zapytaj o ofertę