Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo chroni mienie będące przedmiotem transportu a także prac załadowczych. Zakres ubezpieczenia można dostosować do własnych potrzeb oraz rodzaju przewożonego ładunku.

Tylko Ubezpieczenie Cargo umożliwia ubezpieczenie mienia w transporcie od szkód spowodowanych przez żywioły natury w tym: wiatr huraganowy, grad, deszcz nawalny oraz od ryzyka terroryzmu, zamieszek, rozruchów. 

Ubezpieczenie Cargo w odróżnieniu od ubezpieczneia OCPD nie podlega ograniczeniom związanym z przepisami prawa transportowego i konwencji CMR.

Co to jest rażące niedbalstwo?

7 maja 2018

Co to jest rażące niedbalstwo?

Osoby mające styczność z ubezpieczeniami, np. przewoźnicy lub spedytorzy nie raz zapewne zetknęli się z pojęciem rażącego niedbalstwa. Ale co to dokładnie jest rażące niedbalstwo?

(więcej…)

Kontakt

  • Transbrokers.eu Sp. z o.o.
    ul. Fiołkowa 3
    52-200 Wysoka, Polska
  • (71) 726 31 74
  • info@transbrokers.eu
  • Zezwolenie 1981/13
Zapytaj o ofertę