OCPD – OC Przewoźnika Drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) przeznaczone jest dla przewoźników zajmujących się krajowym lub międzynarodowym transportem drogowym. Warunkiem skorzystania z tego ubezpieczenia jest posiadanie odpowiedniej licencji transportowej, o ile jest ona wymagana przepisami prawa.

W razie powstania szkody, za którą odpowiada przewoźnik ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz wypłaty należnego odszkodowania w granicach, w jakich za powstałą szkodę odpowiada przewoźnik.

OC Przewoźnika Drogowego jest dobrowolne  ale w praktyce załadowcy i spedytorzy współpracują tylko tymi przewoźnikami, którzy posiadają polisę OCPD i to o odpowiednio szerokim zakresie ubezpieczenia.

Co to jest rażące niedbalstwo?

7 maja 2018

Co to jest rażące niedbalstwo?

Osoby mające styczność z ubezpieczeniami, np. przewoźnicy lub spedytorzy nie raz zapewne zetknęli się z pojęciem rażącego niedbalstwa. Ale co to dokładnie jest rażące niedbalstwo?

(więcej…)

Klauzula art. 26 CMR

24 kwietnia 2018

Klauzula art. 26 CRM

Artykuł 26 konwencji CMR pozwala na rozszerzenie odpowiedzialności przewoźnika tzw. specjalny interes w dostawie przesyłki. O co chodzi i co na to polisa OCPD?

(więcej…)

Kontakt

  • Transbrokers.eu Sp. z o.o.
    ul. Fiołkowa 3
    52-200 Wysoka, Polska
  • (71) 726 31 74
  • info@transbrokers.eu
  • Zezwolenie 1981/13
Zapytaj o ofertę