Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo chroni mienie będące przedmiotem transportu a także prac załadowczych. Zakres ubezpieczenia można dostosować do własnych potrzeb oraz rodzaju przewożonego ładunku.

Tylko Ubezpieczenie Cargo umożliwia ubezpieczenie mienia w transporcie od szkód spowodowanych przez żywioły natury w tym: wiatr huraganowy, grad, deszcz nawalny oraz od ryzyka terroryzmu, zamieszek, rozruchów.

Ubezpieczenie Cargo w odróżnieniu od ubezpieczenia OCPD nie podlega ograniczeniom związanym z przepisami prawa transportowego i konwencji CMR.

Piorun przyczyną szkody transportowej

23 września, 2019

Piorun przyczyną szkody transportowej

Na początku września 2019 branżę transportową i ubezpieczeniową zelektryzowała informacja, że na Podkarpaciu doszło do nietypowej szkody. W cysternę przewożącą płynny asfalt uderzył piorun. Najstarsi właściciele i prezesi firm transportowych nie pamiętali podobnego przypadku. Górale też nie.

więcej

Co to jest rażące niedbalstwo?

7 maja, 2018

Co to jest rażące niedbalstwo?

Osoby mające styczność z ubezpieczeniami, np. przewoźnicy lub spedytorzy nie raz zapewne zetknęli się z pojęciem rażącego niedbalstwa. Ale co to dokładnie jest rażące niedbalstwo?

więcej

Czy iPhone 8 może kosztować 6 zł?

19 marca, 2018

W branży TSL przyjęło się, że przewożony ładunek chroniony jest jedynie polisą OCPD przewoźnika. Część uczestników łańcucha dostaw zapomina jednak, że OC przewoźnika drogowego chroni… przewoźnika drogowego a przewożony ładunek tylko przy okazji i nie na 100%. Skoro nie na 100% na na ile? Otóż czasem na… 0,19%…

więcej