Wyłudzenia towaru w transporcie. Jak chronić firmę przed wydaniem towaru osobie nieuprawnionej.

Wyłudzenie towaru w transporcie

Wyłudzenie towaru w transporcie, wydanie towaru osobie nieuprawnionej nazywane są również kradzieżą w białych rękawiczkach i są niezwykle groźnymi w skutkach przestępstwami. Metoda ta wypiera klasyczny rozbój z bardzo prostego powodu. Jest po prostu bardziej skuteczna. Bywa, że niczego nieświadomi przewoźnicy i spedytorzy sami ładują złodziejom towar bądź dowożą im go pod drzwi.

Każdy spedytor lub przewoźnik jest potencjalnie narażony na wyłudzenie. Warto wiedzieć, że klauzula stosowana w OC Przewoźnika wymaga od ubezpieczonego szczególnej uwagi, aby uzyskać ochronę należy przeszkolić pracowników i przestrzegać ściśle określonej procedury. Na początek sprawdzimy jakie zapisy znajdziemy w tego typu klauzuli.

Jakie zapisy znajdziemy w klauzuli wydania towaru osobie nieuprawnionej?

  • Wysokość całkowitej sumy ubezpieczenia np. 100.000 zł.
  • Limit wypłaty na jedno zdarzenie np. 50.000 zł.
  • Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać odszkodowanie.

Jak chronić się przed wyłudzeniami towaru w transporcie?

Należy bezwzględnie przestrzegać określonych w klauzuli procedur. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu ubezpiecznia OCPD pod warunkiem zachowania przez firmę należytej staranności w wydawaniu przesyłki podwykonawcy. Co to jest “należyta staranność”? W tym przypadku oznacza spełnienie określonych warunków. Dla ułatwienia podzieliliśmy je na dwie grupy.

Sytuacja pierwsza: nadawca wskazał odbiorcę przesyłki

1. Towar dostarczono na miejsce określono w dokumentacji i wydano osobie dorosłej, która okazała dokument tożsamości i pokwitowała odbiór podpisem lub parafą.

2. W przypadku dostawy do firmy – pokwitowanie zostało opatrzone pieczątką firmową.

Sytuacja druga: w odniesieniu do podwykonawcy usług przewozowych:

Zażądaj okazania następujących dokumentów firmy: wpisu do ewidencji działalności lub KRS, NIP,REGON, licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (licencja wspólnotowa), umowę ubezpieczenia OC przewoźnika. Należy bezwzględnie sprawdzić autentyczność przedstawionych wpisów.

Klauzula posiada określony limit

Warto pamiętać, że suma ubezpieczenia – czyli środki przeznaczone na odszkodowanie mogą się wyczerpać. I może zdarzyć się sytuacja, że nie wystarczą na całkowite pokrycie straty.

Sprawdź 👉  Kto odpowiada za ładunek? Czyli klauzula czynności zabezpieczenia towaru w praktyce.

Każdorazowa wypłata z tytułu zaistnienia zdarzenia objętego ochroną w ramach klauzuli pomniejsza limit określony w klauzuli o wypłaconą kwotę. Limity mają zastosowanie tylko i wyłącznie dla posiadanego w polisie ubezpieczenia.

Podsumowanie: czy ta polisa chroni firmę przed wydaniem towaru osobie nieuprawnionej?

Jest to jedna z niewielu klauzul, która nakłada na firmę cały szereg obowiązków, od spełnienia których uzależniona jest ochrona ubezpieczeniowa. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz kierowców.

Zabezpieczenie przez wyłudzeniem towaru w transporcie wymaga wdrożenia procedur weryfikacyjnych . A dużą część obowiązków weryfikacyjnych należy wykonać jeszcze przed zleceniem transportu. Trzeba dokumentować działania związane z weryfikacją. W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel poprosi o te dokumenty.

Zapisy mogą się zmienić np. podczas przedłużenia umowy. Należy zapoznać się z jej zapisami i bezwzględnie przeszkolić kierowców i spedytorów. Pomogą w tym precyzyjne instrukcje postępowania.

Dowiedz się więcej jak chronić się przed finansowymi konsekwencjami wyłudzeń w transporcie.
Skontaktuj się z nami już dziś >>