Rodzaje sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w OCPD

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OCPD

Jednym z ważniejszych elementów w ubezpieczeniu OC przewoźnika jest rodzaj sumy ubezpieczenia. W artykule przedstawimy Państwu istotne różnice w sumie gwarancyjnej OCPD na jedno i na wszystkie zdarzenia oraz dlaczego warto stosować nieredukcyjną sumę ubezpieczenia.

Klienci często pytają nas o co chodzi z tymi sumami ubezpieczenia i czym to się od siebie różni, oprócz wysokości składki? To całkiem proste. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia (redukcyjna) tym się różni od sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie (nieredukcyjna), czym w telefonii komórkowej karta przedpłacona (prepaid) różni się od abonamentu telefonicznego.

W przypadku sumy gwarancyjna ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia (zwanej czasem agregatem) określona w polisie suma ulega zmniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie. Wyobraźmy sobie, że firma transportowa ABC Trans posiada polisę OC przewoźnika drogowego z sumą ubezpieczenia 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Firma ta spowodowała 3 szkody w okresie ubezpieczenia po 50 000 zł każda. Dwie pierwsze szkody zostaną wypłacone, przy czym po wypłacie drugiej szkody łączna suma wypłaconych odszkodowań wyniesie 100 000 zł i tym samym polisa wygaśnie. Trzecia szkoda nie zostanie przez ubezpieczyciela wypłacona. Każda następna szkoda obciążać będzie bezpośrednio firmę ABC Trans, która będzie musiała ją naprawić z własnych środków. Dokładnie tak, jak w telefonie na kartę prepaid – firma ABC Trans “doładowała sobie polisę” OCPD kwotą 100 000 zł i wszystko wyczerpała.

Ubezpieczenie OCPD - Kalkulator

W przypadku sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacane odszkodowania. Wróćmy do naszej firmy ABC Trans. W tym wypadku każde odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości. Każda następna szkoda również zostanie naprawiona w ramach polisy OC przewoźnika. A co się stanie, jeśli firma ABC Trans “zaliczy” szkodę na 130 000 zł? Wówczas ubezpieczyciel wypłaci 100 000 zł a reszta będzie obciążać tegoż przewoźnika. Odnosząc się do naszego telefonicznego porównania mamy tu do czynienia z abonamentem telefonicznym. W abonamencie na każdy miesiąc mamy do wydzwonienia określoną kwotę a w przypadku polisy OCPD na każdą szkodę mamy 100 000 zł. W każdym kolejnym miesiącu mamy do dyspozycji całą kwotę abonamentu a w przypadku polisy OCPD na każdą kolejną szkodę mamy całą sumę ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzeniaSuma ubezpieczenia na każde zdarzenie
Co się dzieje w razie szkody?Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.Do dyspozycji ubezpieczonego pozostaje pomniejszona suma ubezpieczenia.Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu.
Co się dzieje, jeśli wartość szkody przekroczy wysokość sumy ubezpieczenia?Ubezpieczyciel wypłaci tyle odszkodowania, ile wynosi suma ubezpieczenia.Jeśli wcześniej miała miejsce jakaś wypłata odszkodowania, wówczas wypłaci tylko tyle odszkodowania, ile sumy ubezpieczenia pozostawało do dyspozycji ubezpieczonego.Po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia polisa OCPD wygasa.Ubezpieczyciel wypłaci tyle odszkodowania, ile wynosi suma ubezpieczenia.Suma ubezpieczenia nie wyczerpuje się i w razie kolejnej szkody ubezpieczony ma do dyspozycji całą sumę ubezpieczenia.

Co robić, gdy nasza redukcyjna suma ubezpieczenia OCPD została “zjedzona” przez szkodę?

W przypadku telefonu na kartę, jeśli wydzwonimy większą limitu, zawsze możemy go doładować a jak to wygląda w przypadku polisy OCPD? Jest dość podobnie. Jeśli wykorzystamy większą część sumy ubezpieczenia lepiej nie ryzykować, że kolejna szkoda pozbawi nas ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku lepiej jest zwrócić się do swojego ubezpieczyciela z wnioskiem o tak zwane doubezpieczenie, czyli doładowanie polisy – zwykle do pierwotnej wysokości sumy ubezpieczenia. Zarówno za doładowanie telefonu, jak i za doubezpieczenie polisy trzeba zapłacić.

Jedna drobna różnica dzieląca ubezpieczenia transportowe i telefonię komórkową.

Jest tylko jedna drobna różnica. Operator telefonii komórkowej zawsze chętnie doładuje nam telefon i będzie z tego zadowolony. W przypadku ubezpieczyciela niekoniecznie będzie tak miło. Jeśli ktoś jest zmuszony “doładowywać” swoją polisę to znaczy, że jest klientem szkodowym. Za pierwszym razem ubezpieczyciel zapewne nie zrobi problemu ale jeśli to się będzie powtarzać zbyt często, wówczas może odmówić doubezpieczenia. Trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel może się zgodzić na uzupełnienie sumy ubezpieczenia ale nie musi. Jakby tego było mało, składka za “doładowanie” polisy uwzględniać będzie powstałą szkodowość, może się zatem zdarzyć, że będziemy płacić… jak za zboże…

Dlatego lepiej jest od razu wykupić polisę z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia.

Ile kosztuje OCP z nieredukcyjna suma gwarancyjna ubezpieczenia OCPD?

Zapewne niejednego z czytelników dręczy kwestia: “Wszystko fajnie ale ile kosztuje OCP w takim wariancie?”. Wszystko zależy od taryfy konkretnego ubezpieczyciela ale zwykle koszt nieredukcyjnej polisy OCPD to dodatkowe 10% – 20%. To nie jest dużo, zważywszy na to, co dostajemy w zamian. Naprawdę nie warto inwestować pieniędzy w polisy o redukcyjnej sumie ubezpieczenia – cena OCPD może być tu znacznie większa, niż składka.

Jest jeszcze coś, o czym trzeba wiedzieć o polisie OC przewoźnika drogowego!

Mając do czynienia z polisą OCPD o redukcyjnej sumie ubezpieczenia nigdy tak naprawdę nie wiemy, ile jest “sumy ubezpieczenia w sumie ubezpieczenia”. Jeśli popatrzymy na aparat telefoniczny na kartę prepaid, to nigdy mnie wiemy, ile minut nam jeszcze pozostało – musimy to sprawdzić. Tak samo jest z naszą polisą – musimy sprawdzić u ubezpieczyciela szkodowość i dopiero wówczas będziemy wiedzieć, czy taka polisa w ogóle jeszcze od czegoś chroni a jeśli tak, to w jakim stopniu. Czy to jest wygodne? Nie i dlatego większość załadowców i spedytorów omija firmy transportowe, które mają redukcyjne sumy ubezpieczenia. Zatem oszczędzając nieco na składce należy się liczyć z tym, że wypadniemy z łańcucha dostaw. Nie warto.

Kalkulator OCPD

O czym powinien pamiętać zlecający ładunek?

Spedytor powinien pamiętać, że polisa OCPD z redukcyjną sumą ubezpieczenia może nie gwarantować ochrony, która wynika z jej treści. Jeśli dojdzie do szkody a suma ubezpieczenia się wyczerpie wówczas uprawniony do odszkodowania może chcieć dochodzić odszkodowania od spedytora.

Jakby nie patrzeć, lepiej unikać polis z redukcyjną sumą ubezpieczenia.

Jeśli masz pytania dotyczące sumy gwarancyjnej ubezpieczenia – skontaktuj się z nami.

Adam Pająk
Broker Ubezpieczeniowy
Prezes Zarządu TransBrokers.eu