Pokaż mi swoją  polisę OCP, a powiem Ci do jakich zleceń będziesz wybierany

Pokaż mi swoją  polisę OCP, a powiem Ci do jakich zleceń będziesz wybierany. Brzmi zabawnie? Przecież złożyłem najtańszą ofertę, więc na pewno zostanę wybrany. A czy zastanawialiście się kiedykolwiek jaki wpływ ma zakres polisy OCP na decyzję o wyborze przewoźnika? I czy zleceniodawcy, a szczególnie spedycje zwracają uwagę na coś więcej niż tylko „posiadanie papieru”?

Wśród przewoźników, panuje przekonanie, że dla kontrahenta ważne jest posiadanie polisy, a to jaki jest jej zakres jest sprawą tylko i wyłącznie ich własną. Bardzo często Klienci z którymi mam przyjemność rozmawiać, decyzję o wyborze oferty podejmują przez pryzmat ceny. Najlepiej jak jest najtaniej, a dokument polisy będzie zawiera dużo klauzul. Wielu przewoźników uważa że polisy i tak nic nie dają, więc oszczędność w postaci 200 zł jest traktowana jak sukces. Niestety część pośredników ubezpieczeniowych nie rozumie celu aranżowania polis OCP i schlebiają Klientom, aranżując najtańsze polisy dzięki zadeklarowaniu najniższego przychodu. Pojawia się suma ubezpieczenia redukcyjna i spora liczba klauzul, które z nagłówków brzmią mądrze. Klient zadowolony, polisa wystawiona, scan rozesłany, no to teraz wszystkie zlecenia moje. 

Pułapki w aranżowaniu polisy OCP

Obecnie portfolio Transbrokers.eu umożliwia skorzystanie z kilku programów dostosowanych do wymogów spedycji. W zależności od zapisów zleceń, warunków weryfikacji kontrahenta a także dominującego miejsca świadczenia usług Klienci mogą skorzystać z warunków ubezpieczenia dedykowanych pod wybrane aspekty. Zakres klauzulowy dostosowywany jest w zależności od wskazanych czynników, ale bierze także pod uwagę wielkość przewoźnika i sposoby późniejszego rozliczenia polisy.

Na co należy uważać?

a.)    Rozliczenie polisy

Poleganie na taryfikacji składki na bazie deklaracji przychodu jest w działalności przewoźnika tykającą bombą. Ubezpieczyciel i tak weryfikuje podany przychód w stosunku do posiadanych pojazdów i ustala stawkę adekwatną do wyliczonego przez siebie przychodu. Zaniżenie przychodu może być bolesne dla Klienta w przypadku odnawiania ubezpieczenia. Jeżeli przychód zrealizowany będzie wyższy niż podany w polisie – Klienta czeka dopłata.

b.)    Klauzule wydmuszki

Jeżeli w treści klauzul pojawiają się sformułowania „o ile nie miało to wpływu na powstanie i rozmiar szkody”, należy zastanowić się nad sensem posiadania tego typu zapisu na polisie. Bardzo dużo tanich polis zawiera mnóstwo klauzul wydmuszek. Są to klauzule, które w przypadku szkody nie spowodują możliwości wypłaty odszkodowania.  Potwierdzają one jedynie fakt, że ubezpieczyciel nie powoła się na dane przewinienie, jeżeli dojdzie do zdarzenia opisanego w klauzuli. Badane jednak będzie nie samo wystąpienie przyczyny, a jej związek z przyczynieniem się do powstania.

c.)    Klauzula postojowa

Posługiwanie się w treści jednej z ważniejszych dla przewoźnika klauzul hasłami „duża stacja”, „warta”, „należycie oświetlony”, „będącym w dyspozycji załadowcy lub odbiorcy”, to tylko kilka przykładów zapisów, które w przypadku szkody staną się kartą przetargową w uznaniu odpowiedzialności za zdarzenie.

d.)    Suma ubezpieczenia

Należy pamiętać, że redukcyjna suma ubezpieczenia stanowi dodatkowy element weryfikacyjny po stronie spedycji. Powierzając zlecenie przewoźnikowi spedytor powinien mieć potwierdzenie, że w przypadku szkody w tym konkretnym zleceniu – pozostała do wykorzystania na polisie suma, pokryje potencjalne roszczenie. Orzecznictwem sądowe kwalifikuje jako niedbalstwo spedytora, wybór spośród przewoźników tego, który ma mniej korzystne zapisy dotyczące sumy ubezpieczenia.

To tylko niektóre z pułapek czyhających na przewoźników podczas aranżowania polis, gdy intencji zawarcia ubezpieczenia przyświeca jedynie konieczność jej posiadania.


Mając na uwadze tempo pracy przewoźników, jak również znając specyfikę pracy przewoźników stworzyliśmy nowy program ubezpieczenia OCPD, obok już istniejących – którego konstrukcja, po analizie pracy spedycji, oparta jest na:

  • uwzględnieniu w zakresie podstawowym zdecydowanej większości wymogów stawianych przez kontrahentów (35 klauzul), w brzmieniach umożliwiających dochodzenie świadczenia wprost z polisy
  • kwotowaniu składki od liczby pojazdów, bez analizy przychodów, co eliminuje ryzyko rozliczenia polisy i potencjalnej dopłaty na koniec okresu ochrony
  • klauzuli postojowej pozbawionej zapisów powodujących konieczność dodatkowego definiowania sformułowań użytych w treści
  • nieredukcyjnej sumie ubezpieczenia do 500.000 EUR na zdarzenie
  • klauzuli wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy oraz kradzieży lub niedostarczenia towaru przez fałszywego przewoźnika
  • przewozach kabotażowych również na terenie Bułgarii, Rumunii, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii
  • dedykowany Klientom posiadającym przynajmniej 4 pojazdy

Zapraszamy do mailowego kontaktu w sprawie oferty: zapytania@transbrokers.eu