Klauzule dodatkowe w OCPD, które każdy przewoźnik musi mieć

klauzule dodatkowe ocpd

Kupując polisę OC przewoźnika drogowego, mamy do wyboru nawet 50 klauzul dodatkowych, które zwiększają zakres ochrony. Część z nich to klauzule, które należy traktować jako obowiązkowe – zarówno z punktu widzenia przewoźnika, jak i jego zleceniodawców. Sprawdź, o które klauzule powinieneś rozszerzyć swoją polisę i jak należycie zabezpieczyć swój interes.

Wybór klauzul dodatkowych w ubezpieczeniu OCPD jest zawsze bardzo indywidualną sprawą przewoźnika. Wynika z jego zobowiązań umownych, rodzaju wożonego ładunku, kierunków transportu, wymogów specjalnych w liście przewozowym oraz doświadczeń szkodowych. .

Ubezpieczeniowy “must have”. Klauzule dodatkowe, które powinna zawierać Twoja polisa

Jest pewien obowiązkowy zestaw klauzul, który koniecznie trzeba zawrzeć w ubezpieczeniu OCPD. Dlaczego? Inni uczestnicy łańcucha dostaw będą tych klauzul po prostu oczekiwać i w razie ich braku zlecenie transportowe może przejść przewoźnikowi koło nosa.

Poniżej przedstawiamy absolutne niezbędne minimum klauzul dodatkowych, które trzeba mieć w swojej polisie OCPD jest uniwersalne dla każdego przewoźnika – bez względu na rodzaj ważonych ładunków i kierunek transportu.

Są to klauzule:

 1. Opóźnienia dostawy.
 2. Rabunku/rozboju.
 3. Odpowiedzialności za podwykonawców.
 4. Załadunku/rozładunku i rozmieszczenia towaru.
 5. Wydania towaru osobie nieuprawnionej.
 6. Czynności zabezpieczenia towaru.
 7. Postojowa.
 8. Reprezentantów.
 9. Przesortowania towaru.
 10. Szkód wyrządzonych przez emigrantów
 11. CMR.
 12. Art. 2 CMR.
 13. Nierozsądnego wyboru osób trzecich
 14. Art. 24 CMR.
 15. Art. 26 CMR.

Wymienione wyżej klauzule są już pewnym standardem rynkowym. Jeśli przewoźnik ich nie ma, prędzej czy później któryś z jego kontrahentów upomni się o włączenie ich do polisy. Niemniej są one ważne również z punktu widzenia samego przewoźnika drogowego, ponieważ chronią go przed odpowiedzialnością i kosztami.

Ostateczna pula klauzul dodatkowych jest zawsze kompromisem pomiędzy zakresem ubezpieczenia, a wysokością składki za polisę OCPD. O wszystkie klauzule należy zawnioskować do ubezpieczyciela. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre z nich mogą być dodatkowo płatne. Im więcej klauzul, tym lepiej, ale ich liczba ma wpływ na składkę.

W naszym katalogu “must have” nie ma takich klauzul, jak: ADR, ATP i innych, branżowych. Oczywiście, jeśli przewoźnik ma konkretną specjalizację lub wozi specyficzny rodzaj ładunków, powinien koniecznie rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia OCPD o specjalistyczne klauzule.

Klauzule dodatkowe, które nie są wymagane, ale chronią przewoźnika

Kolejnym pakietem klauzul są te, których zazwyczaj kontrahenci nie wymagają, nie mniej jednak warto, aby zostały włączone do polisy OCPD. W istotny sposób polepszą bowiem zakres ubezpieczenia i tym samym sytuację przewoźnika.

Oto ich zestawienie:

 1. Nieterminowego podstawienia pojazdów pod załadunek
 2. Szkody w paletach i opakowaniach zwrotnych
 3. Szkody w kontenerach
 4. Uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 5. Utylizacji pozostałości po szkodzie
 6. Składowania mienia
 7. Kosztów czasowego składowania
 8. Kosztów przeładunku i transportu zastępczego
 9. Podniesienia/wyciągnięcia środka transportu
 10. Szkód po spożyciu alkoholu i/lub substancji odurzających
 11. Przekroczenia prędkości
 12. Ważności dokumentów (uprawnień)
 13. Badań technicznych
 14. Wypadku drogowego z winy osoby trzeciej
 15. Art. 16 konwencji CMR
 16. Art. 21 CMR
 17. Wydania przesyłki bez dokonania pobrania zaliczenia
 18. Art. 23 ust. 4 CMR zwrotu cła i innych wydatków.

Koniecznie należy również wnikliwie zapoznać się z ich treścią, ponieważ w wielu przypadkach nakładają one na przewoźnika dodatkowe obowiązki, od spełnienia których zależy ochrona ubezpieczeniowa.

Klauzule dodatkowe w OCPD – pełny katalog

Katalog klauzul dodatkowych do ubezpieczeniach OCPD, które najczęściej występują w praktyce ubezpieczeniowej i które warto dodać do polisy, jest naprawdę imponujący.

Należą do nich klauzule:

 1. Opóźnienia dostawy
 2. Nieterminowego podstawienia pojazdów pod załadunek
 3. Rabunku/rozboju
 4. Wydania towaru osobie nieuprawnionej
 5. Odpowiedzialności za podwykonawców
 6. Załadunku/rozładunku i rozmieszczenia towaru
 7. Czynności zabezpieczenia towaru
 8. Szkody w paletach i opakowaniach zwrotnych
 9. Szkody w kontenerach
 10. Nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu
 11. Utraty lub nienależytego wykorzystania dokumentów
 12. Postojowa
 13. Reprezentantów
 14. Uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 15. Utylizacji pozostałości po szkodzie
 16. Przesortowania towaru
 17. Składowania mienia
 18. Kosztów czasowego składowania
 19. Kosztów przeładunku i transportu zastępczego
 20. Podniesienia/wyciągnięcia środka transportu
 21. Szkód wyrządzonych przez emigrantów
 22. Zanieczyszczenia mienia (niedostateczne umycie cysterny/silosu)
 23. Ubytków ilościowych powstałych na skutek wycieku z nieszczelnych cystern
 24. Szkód ukrytych
 25. Szkód po spożyciu alkoholu i/lub substancji odurzających
 26. Przekroczenia prędkości
 27. Ważności dokumentów (uprawnień)
 28. Badań technicznych
 29. Wypadku drogowego z winy osoby trzeciej
 30. Dotycząca przewozów ładunków niebezpiecznych
 31. Przewozu pojazdów używanych
 32. Przewozu makulatury
 33. Przewozu surowców wtórnych/recyklingowych
 34. Przewozu żywych zwierząt
 35. Awarii systemu chłodzenia/grzania/wentylacji (dotyczy transportu zwierząt)
 36. Awarii agregatu chłodniczego (dotyczy ATP)
 37. Paramount
 38. CMR
 39. Art. 2 CMR
 40. Art. 16 konwencji CMR
 41. Nierozsądnego wyboru osób trzecich
 42. Art. 21 CMR
 43. Wydania przesyłki bez dokonania pobrania zaliczenia
 44. Art. 23 ust. 4 CMR zwrotu cła i innych wydatków
 45. Art. 24 CMR
 46. Art. 26 CMR.

Liczba klauzul a wysokość sumy gwarancyjnej

Większość z wymienionych wyżej klauzul ma limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej. Trzeba zatem pamiętać, że im więcej klauzul, tym wyższa powinna być suma gwarancyjna polisy OCPD, ponieważ musi ona wystarczyć w pierwszej kolejności na pokrycie ewentualnej szkody rzeczowej w przewożonym towarze, a także na zasilenie limitów poszczególnych klauzul.

Jeśli na przykład wybierzemy sumę gwarancyjną w wysokości 50 tys. euro, a wartość szkody wyniesie 50 tys. euro, wówczas mimo posiadania imponującego zestawu klauzul, jak np. klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, utylizacji pozostałości po szkodzie, składowania mienia, podniesienia/wyciągnięcia środka transportu, niestety nie wystarczy pieniędzy na ich uruchomienie.