Klauzula postojowa to jedna z najważniejszych klauzul w ubezpieczeniu OCPD.

Klauzula postojowa

Dziś kilka słów o jednej z najważniejszych klauzul w ubezpieczeniu OCPD. Nie tylko rozszerza ona zakres ubezpieczenia ale także umożliwia przewoźnikowi funkcjonowanie w łańcuchu dostaw. Przewoźnik, który jej nie posiada może być “niewidoczny” dla spedytorów i załadowców.

Co nam daje klauzula postojowa?

Klauzula postojowa (zwana także parkingową) zapewnia przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w razie:

  • kradzieży ładunku lub jego części,
  • kradzieży pojazdu wraz z ładunkiem,
  • rozboju,

podczas postoju pojazdu.

Kalkulator OC Przewoźnika drogowego

W przypadku rozboju lepiej mieć dwie klauzule w polisie OCPD

Warto wspomnieć, że klauzula postojowa jest jedną z dwóch klauzul gwarantujących ochronę ubezpieczeniową od ryzyka rozboju. Drugą z nich jest klauzula rozboju. Dlaczego aż dwie klauzule? Poniższy diagram wszystko wyjaśnia.

Klazula postojowa, klauzula rozboju

Gdzie wolno się zatrzymywać na postój

Na rynku funkcjonuje wiele różnych wersji klauzuli postojowej. Z całą pewnością można określić, że każda z nich bezwzględnie wyklucza parkowanie na parkingach leśnych, polanach itp. dziwnych lub niebezpiecznych miejscach.

Co do pozostałych wymogów nie ma już takiego standardu i należy wnikliwie zapoznać się z treścią klauzuli:

  • część klauzul dopuszcza parkowanie na parkingach przydrożnych, w zatoczkach, na MOP-ach autostradowych,
  • część klauzul wymaga oświetlenia, monitoringu a te najbardziej rygorystyczne wymagają strzeżonych miejsc parkingowych.

Sugeruję, by każdego roku zapoznawać się z aktualną treścią klauzuli i informować o opisanych tam wymogach dyspozytorów i kierowców. Niezastosowanie się do opisanych tam wymogów skutkować będzie odmową wypłaty odszkodowania.

Zabezpieczenie pojazdu podczas postoju

W razie opuszczenia pojazdu kierowca – pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania w razie kradzieży – ma obowiązek:

  • zamknąć pojazd pojazd na wszystkie zamki fabryczne,
  • uruchomić zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
  • zabrać ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe.

Przewoźnik powinien zadbać, by kierowca wiedział o tych wymogach i się do nich stosował. Zignorowanie tych obowiązków zakończy się odmową wypłaty odszkodowania.

Sprawdź 👉  Klauzula postojowa a treść zlecenia transportowego

Ubezpieczenie OCPD - Kalkulator

Brak tej klauzuli może eliminować z łańcucha dostaw?

Wspomniałem na wstępie, że brak tej klauzuli może eliminować przewoźnika z łańcucha dostaw. Duża część załadowców i spedytorów wymaga rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę postojową. Przed wykonaniem przewozu przewoźnik dostarcza polisę OCPD i jeśli osoba weryfikująca jej treść nie znajdzie tam tego, czego oczekuje, wówczas taki przewoźnik nie otrzyma zlecenia. Dotyczy to nie tylko tej klauzuli, ale całego koszyka klauzul, które są uważane za obowiązkowe, jak również nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia.