Klauzula art. 26 CMR

Klauzula art. 26 CRM

Artykuł 26 konwencji CMR pozwala na rozszerzenie odpowiedzialności przewoźnika tzw. specjalny interes w dostawie przesyłki. O co chodzi i co na to polisa OCPD?

Zgodnie z art. 26 CMR ust. 1: “Nadawca może ustalić wpisując do listu przewozowego za umówioną dodatkową opłatą kwotę specjalnego interesu w dostawie przesyłki na wypadek jej zaginięcia lub uszkodzenia, a także w razie przekroczenia umówionego terminu dostawy.”  W takim przypadku, w razie szkody, zgodnie z art. 26 ust. 2 CMR: “Nadawca może żądać odszkodowania równego dodatkowej szkodzie, która została udowodniona, aż do wysokości zadeklarowanej kwoty.”

Ubezpieczenie OCPD - Kalkulator

Kwota specjalnego interesu w dostawie  – O co chodzi?

O co w tym wszystkim chodzi i po co to? Bywa czasami tak, że szkoda w towarze powoduje dodatkowe komplikacje lub koszty (np ekipa linia produkcyjna). Bywa też tak, że towar ma dla nadawcy wartość tylko do pewnego momentu, np. ozdoby bożonarodzeniowe mają swoją wartość jeśli zostaną sprzedane a więc i dostarczone do 24 grudnia. Potem nikt ich nie kupi. Jeśli towar ulegnie zniszczeniu, to  nadawca utraci korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby towar został dostarczony w stosownym czasie. Itp.

Normalnie przewoźnik odpowiada jedynie za szkodę w towarze. Art. 26 CMR umożliwia uprawnionemu uzyskanie dodatkowego odszkodowania, które pokrywa inne straty, niż uszkodzenie samej przesyłki, w szczególności chodzi to o:

  • utracone korzyści,
  • różnice w cenie przesyłki, występujące pomiędzy miejscem jej nadania a miejscem odbioru,
  • wszelkie inne straty finansowe, wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia ładunku lub opóźnienia w dostawie.

Klauzula Art. 26 CMR – Przewoźnik ma prawo się bronić.

Szkody powstałe z art. 26 CMR mają charakter finansowy co oznacza, że nie zawsze są takie oczywiste i nie zawsze dokładnie wiadomo, jaka jest ich wysokość. Dlatego ciężar udowodnienia, że doszło do powstania szkody, jak również ciężar udowodnienia jej wysokości spoczywa na nadawcy. Jest to tym bardziej naturalne, że to nadawca będzie występować z roszczeniem.

Jeśli przewoźnik ma wątpliwości co do faktu wystąpienia szkody z art. 26 CMR lub co do jej wysokości powinien zakwestionować wysokość roszczeń. Limit, który towarzyszy ww. deklaracji stanowi tylko górną granicę odpowiedzialności przewoźnika i to nie jest tak, że w razie stwierdzenia szkody jest on automatycznie wypłacany w pełnej wysokości. Nadawca musi wysokość szkody udowodnić. Jeśli nie zdoła tego uczynić odszkodowanie będzie nienależne.

Deklaracja specjalnego interesu.

W przypadku klauzuli art. 26 CMR aktualne są nasze uwagi, dotyczące klauzuli art. 24 CMR.

W praktyce bardzo łatwo przegapić deklarację specjalnego interesu. Konwencja CMR określa jedynie, jaką treść powinien zawierać list przewozowy. Ale nie określa, jak ma wyglądać deklaracja specjalnego interesu – nadawca może wpisać wartość towaru do zlecenia transportowego lub innego dokumentu.

A co z dodatkowym wynagrodzeniem? Konwencja CMR nie wymaga, by wynagrodzenie przewoźnika z tytuły deklaracji specjalnego interesu było jakoś wyszczególnione w osobnej pozycji, w związku z tym brak reakcji przewoźnika zostanie odczytany jako aprobata.

Kalkulator OCPD

Niezbędna jest klauzula OCPD.

Pułapka, w którą może wpaść przewoźnik może być tym bardziej bolesna, że art. 26 CMR nie jest standardowym elementem zakresu ubezpieczenia OCPD. Aby włączyć do ochrony art. 26 CMR niezbędna jest klauzula dodatkowa.