Klauzula art. 24 CMR

Klauzula art 24 CMR

Klauzula Art. 24 CMR w ubezpieczeniu OCPD chroni przewoźnika przed zwiększoną odpowiedzialnością przewoźnika drogowego za szkody w ładunku ponad limit 8,33 SDR za każdy brakujący kg wagi brutto.

Jak wiadomo art. 23 ust. 3 CMR ogranicza odpowiedzialność przewoźnika drogowego za szkody w przewożonym towarze do wysokości 8,33 SDR za każdy brakujący kilogram wagi brutto. W praktyce w przypadku towarów, których cena za jeden kilogram przekracza kwotę mniej więcej 40 zł (aktualny kurs można sprawdzić na stronach NBP) odszkodowanie z polisy OCPD nie wystarczy na pokrycie ewentualnej szkody w przewożonym ładunku. Im bardziej wartość 1 kg ładunku przekracza 40 zł, tym większe będzie niedoszacowanie. Art. 24 CMR daje nadawcy czy też zleceniodawcy możliwość zniesienia tego ograniczenia.

Kwota deklaracji nie może być wzięta z sufitu!

Czy nadawca może zadeklarować zawyżoną wartość towaru? Nie powinien tego robić. Wysokość deklaracji musi odzwierciedlać rzeczywistą wartość przewożonego ładunku.

Ponadto kwota deklaracji z art. 24 CMR nie może zawierać takich elementów jak:

  • utracone korzyści,
  • utracony zysk,
  • odszkodowanie z tytułu niemożności użytkowania towaru,
  • odszkodowanie z tytułu zatrzymania linii produkcyjnej itp.

Kalkulator OCPD

Przewoźnik może się bronić

Jeśli nadawca zawyży wartość towaru przewoźnik może ją zakwestionować. W takim przypadku ciężar dowodu, spoczywa na nadawcy, który zobowiązany jest wykazać rzetelność deklaracji. Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 CMR:

  • odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru oblicza się według jego wartości w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu,
  • wartość towaru określa się według ceny giełdowej a w razie jej braku wg bieżącej ceny rynkowej, a w braku jednej i drugiej – wg zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości.

Jeśli okaże się, że została ona zawyżona, przewoźnik będzie nie będzie odpowiadać z tę “nadwyżkę”.

Deklaracja wartości przesyłki – czy da się ją przegapić?

Wydaje się to niemożliwe ale może się tak zdarzyć. Jakim cudem, skoro deklaracja musi zostać wpisana do listu przewozowego, w dodatku w przewoźnik powinien naliczyć dodatkowe wynagrodzenie? Niestety w praktyce nie zawsze jest tak fajnie. Jak to powiedziano w filmie “Miś”: “To nam wskazuje na to, że po pierwsze, życie stawia przed nami ciągle coś nowego. Po drugie, musimy mieć różne warianty.”. Konwencja CMR mówi, jaką treść list przewozowy musi zawierać ale nic nie wspomina o tym, jak on ma wyglądać. Jeśli nadawca wpisze wartość towaru do zlecenia transportowego lub innego podobnego dokumentu, wówczas deklaracja taka będzie skuteczna. Jak to? A co z dodatkowym wynagrodzeniem? Otóż konwencja CMR nie wymaga, by to dodatkowe wynagrodzenie było jakoś oddzielnie przez przewoźnika wyszczególnione, zatem jeśli nadawca gdzieś w ww. dokumentach zadeklaruje wartość a przewoźnik na to nie zareaguje, wówczas nadawca ma prawo sobie pomyśleć, że przewoźnik już uwzględnił w cenie frachtu to dodatkowe wynagrodzenie i deklaracja będzie skuteczna. Dlaczego o tym piszemy?

Potrzebna jest dodatkowa klauzula

Chodzi o to, że aby włączyć odpowiedzialność ubezpieczyciela za art. 24 CMR konieczna jest klauzula dodatkowa (zwykle dodatkowo płatna), w której w dodatku określa się górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Bez tej klauzuli ubezpieczyciel nie będzie ponosić dodatkowej odpowiedzialności. Zatem jeśli przewoźnik przegapi, że nadawca zadeklarował wartość towaru a nie będzie posiadać ww. klauzuli lub będzie mieć zbyt niski limit, będzie zmuszony do sięgnięcia do swojego własnego portfela.

Klauzula art. 24 CMR – uwaga na szczegóły!

Przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej przeanalizuj wszystkie klauzule OCPD.  Warto szczególnie dokładnie przeczytać treść klauzuli art. 24 CMR w ramach, której stosowane są dwa rozwiązania, jedno pozytywne, drugie wręcz przeciwnie:

  • klauzula rozszerzająca ochronę ubezpieczeniową o art. 24 CMR i to jest poprawne rozwiązanie, trzeba zwrócić tylko uwagę na wysokość limitu,
  • klauzula, w której ubezpieczyciel jedynie zobowiązuje się, że w razie czego rozważy możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej; tekst takiej klauzuli będzie wyglądać mniej więcej tak: “Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o art. 24 CMR, pod warunkiem dokonania zgłoszenia, dostarczenia wymaganych dokumentów i opłacenia składki dodatkowej”; nie trzeba chyba dodawać, że to tylko promesa ochrony ubezpieczeniowej i nic więcej.

Zatem przestrzegamy przed pobieżnym czytaniem samych tytułów klauzul. Trzeba koniecznie przeanalizować ich treść.

Ubezpieczenie OCPD - Kalkulator

Klauzula art. 24 CMR dobrze świadczy o przewoźniku.

Polisa OCPD różni się od innych polis, które zwykle tuż po zawarciu lądują w głębokiej szufladzie. Jak wiadomo polisa taka jest od razu skanowana i wysyłana mailem w świat a następnie czytana i analizowana przez dziesiątki spedytorów, załadowców itp. Brak tej klauzuli może spowodować, że przewoźnik będzie pomijany przy niektórych zleceniach lub wręcz wyeliminowany z łańcucha dostaw.