Jak weryfikować polisę Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego?

Jakie ubezpieczenie wybrać, żeby otrzymać realną ochronę w przypadku szkody? Ze standardowym zakresem, ale w niskiej cenie czy droższą, ale uwzględniającą specyfikę działania firmy?

W praktyce odpowiedź na to pytanie sprowadza się do decyzji, czemu polisa OCPD ma służyć? Czy przewoźnik chce rzeczywiście zabezpieczyć interesy firmy, kiedy dojdzie do zdarzenia,  czy raczej jest w sytuacji, kiedy musi szukać oszczędności?

To ważna informacja również dla załadowców, którym fakt, że ich partner biznesowy posiada polisę OCPD, nie wystarcza. Z punktu widzenia właściciela ładunku liczy się to, jakie konkretne zapisy znajdują się w tym dokumencie.

Wybór nie jest łatwy. Polisy różnią się konstrukcją i treścią klauzul. Od czego zacząć?

Jak weryfikować polisę OCPD?

1. Sprawdź sumę gwarancyjną na polisie.
Pamiętaj:
nie powinna być niższa niż wartość przewożonego ładunku.

2. Zwróć uwagę czy suma ustalona jest na każde zdarzenie, czy na jeden i wszystkie wypadki.

     a. Jeżeli na jeden i wszystkie wypadki skontaktuj się z Ubezpieczycielem, aby sprawdzić, czy nie doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej.

     b. Jeżeli sprawdziłeś w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, że suma nie jest wyczerpana, poproś kontrahenta, aby złożył oświadczenie, czy posiada wiedzę o wystąpieniu zdarzeń szkodowych mogących zaangażować polisę (sprawdź czy w ostatnich 3 latach zgłaszał szkodę z własnej polisy, lub czy np. otrzymał reklamację od kontrahenta i spodziewa jest zgłoszenia szkody z własnej polisy).

3. Sprawdź, czy Twój ładunek nie znajduje się na liście towarów wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej.

Towary bezwzględnie wyłączone, czyli:
– przesyłki pocztowe i kurierskie,
– przesyłki wartościowe (dzieła sztuki, obrazy, papiery wartościowe)
– wyłączone (z możliwością objęcia ochroną): żywe zwierzęta, ADR gr. I i VII, towary szybko psujące się tj. leki.

 

4. Jeśli Twój ładunek to towar wrażliwy, sprawdź, czy nie jest zlimitowany odrębną sumą ubezpieczenia (czyli dowiedz się czy nie wprowadzono na polisie osobnego – poza sumą gwarancyjną – limitu odpowiedzialności dla danego rodzaju ładunku, w klauzulach dodatkowych lub sekcji limitów).

Sprawdź 👉  Kto odpowiada za ładunek? Czyli klauzula czynności zabezpieczenia towaru w praktyce.

5. Żądaj potwierdzenia opłacenia wymagalnych rat.

6. Jeśli w polisie są numery rejestracyjne pojazdów, zweryfikuj, czy jest tam również pojazd, który faktycznie przetransportuje ładunek.

7. Sprawdź, czy firma, której chcesz zlecić przewóz, jest przewoźnikiem czy spedytorem. To ważne, bo firma realizująca zlecenie przewozowe przyjmuje odpowiedzialność przewoźnika niezależnie od tego, jak sam siebie mianuje oraz czy dysponuje własnymi środkami transportu.
Polisa OCS nie pokrywa ryzyk odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (nawet umownego), chyba że zawiera szczegółowe postanowienia w tej kwestii.

Dowiesz się tego po weryfikacji kodu PKD działalności (49.91Z – przewóz). Jeśli nie ma go w: CEIDG, KRS, bazie Regon to nie może posługiwać się polisą.

8. Upewnij się, że w ramach polisy OCPD przewoźnik wykupił klauzulę podwykonawców. Wówczas, o ile w samym zleceniu nie ma zakazu podzlecania przewozu innej firmie, Twój ładunek będzie bezpieczny.