Jak sprawdzić, czy polisa OCPD jest ważna?

Czy polisa OCPD jest ważna

Większość posiadaczy polisy OCPD traktuje moment wystawienia dokumentu jak przedłużenie jego ważności. To błędne myślenie, ponieważ dopiero opłacenie ubezpieczenia sprawia, że jest ono obowiązujące.

Zasady reguluje Kodeks Cywilny oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Kluczowe jest ustalenie terminu, kiedy zostanie opłacona pierwsza rata składki. Zgodnie z art. 814. w momencie, gdy termin płatności składki przypada po terminie startu okresu ochrony, polisa jest ważna nawet przed zapłaceniem składki. Jeśli nie zostanie opłacona, wypowiedzieć może ją tylko ubezpieczyciel.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których choć polisa nie jest obowiązująca to dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia trafi do kontrahentów. Najczęściej dzieje się tak gdy:

  • firma ubezpieczająca się odstąpi od umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym  – klient (przedsiębiorca) ma 7 dni na odstąpienie od polisy (licząc od dnia jej zawarcia). Zanim to jednak nastąpi otrzymuje komplet dokumentów (w tym skan polisy), którym od tej chwili może się legalnie posługiwać. Jeśli anuluje dyspozycję, ubezpieczyciel oznaczy to w systemie i wystąpi o zwrot dokumentów papierowych.
    Nie zmienia to jednak faktu, że skan polisy już krąży po rynku kontrahentów (nawet z dokumentem potwierdzającym opłacenie pierwszej raty składki). Oficjalnie ubezpieczenie jest nieważne a kontrahent, w przypadku konieczności skorzystania z polisy, pozostanie bez możliwości dochodzenia z niej szkody.
  • nastąpi wypowiedzenie polisy – to kolejna sytuacja, kiedy kontrahent może zostać wprowadzony w błąd. Polisa jest nieaktywna, ale dostępna w obiegu.
    Ubezpieczyciel przewiduje możliwość wypowiedzenia polisy w uzasadnionych przypadkach (zawieszenie/zamknięcie działalności, śmierć ubezpieczonego czy też tzw. wypowiedzenie za porozumieniem stron). Z kolei klient może wypowiedzieć polisę w dowolnym momencie. Zgoda ubezpieczyciela na wypowiedzenie jest równoznaczna ze zwrotem składki i wygaszeniem odpowiedzialności.

Opłacenie składki a inne należności klienta względem TU

Ubezpieczyciel ma prawo zaksięgować należność wpłaconą tytułem polisy na konto starszej zaległości, nawet jeśli ta dotyczy zupełnie innej polisy. Zatem nawet dokument potwierdzenia przelewu, nie jest dowodem, że polisa została opłacona, dopóki TU nie zaksięguje wpłaty na poczet wskazanej polisy.

Z kolei w przypadku składek opłacanych w ratach, ważność polisy należy zweryfikować w dniu płatności raty. Ubezpieczyciel w przypadku jej nieopłacenia ma prawo (nie obowiązek) wystąpić do klienta z wezwaniem o uregulowanie zaległości ze wskazaniem nowego 14-dniowego terminu na jej uregulowanie.

Jak udowodnić aktualność polisy?

Kiedy dojdzie do szkody, ubezpieczyciel może zażądać od właściciela polisy dowodów na to, że ten sprawdził ważność polisy podwykonawcy. Poprosi o dokumenty, które wykażą, że przedsiębiorca starannie zweryfikował ubezpieczenie przewoźnika. Sprawdzi np. czy wysyłano do TU pytanie z prośbą o sprawdzenie statusu polisy (albo skontaktował się telefonicznie, czego dowodem jest zapis z przeprowadzonej rozmowy).

Weryfikacja w czasie “wolnych przebiegów”. Co to znaczy?

Spedytor może poprosić o sprawdzenie aktualności polisy swojego kontrahenta, ale pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych nie muszą zrobić tego od razu. Proces potwierdzenia uzależniony jest od “wolnych przebiegów” u ubezpieczyciela.

Ponieważ nie istnieje centralny rejestr ewidencji polis OCPD, spedytor powinien mieć świadomość, że proces jej weryfikacji jest bardziej skomplikowany i przez to czasochłonny. Opłacenie polisy następuje na rachunek ubezpieczyciela. Informację o tym, jaki jest jej status może otrzymać jedynie podmiot upoważniony przez właściciela polisy. Aby mieć pewność, że polisa jest aktywna konieczne jest skierowanie zapytania o opłacenie bezpośrednio do TU.