Czy iPhone 8 może kosztować 6 zł?

W branży TSL przyjęło się, że przewożony ładunek chroniony jest jedynie polisą OCPD przewoźnika. Część uczestników łańcucha dostaw zapomina jednak, że OC przewoźnika drogowego chroni… przewoźnika drogowego a przewożony ładunek tylko przy okazji i nie na 100%. Skoro nie na 100% na na ile? Otóż czasem na… 0,19%…

W zasadzie wszyscy w branży TSL wiedzą, że odpowiedzialność przewoźnika w ramach polisy OCPD jest mocno ograniczona i wynosi 8,33 SDR za 1 kg brakującej wagi brutto ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co to oznacza w praktyce.

Kalkulator OC Przewoźnika drogowego

Co to znaczy 8,33 SDR?

Wyobraźmy sobie, że firma ABC Trans dostała zlecenie na przewóz jednego iPhona 8. Waga telefonu to 148 gramów a jego wartość 3 300 zł. A teraz wyobraźmy sobie, że doszło do szkody całkowitej, za którą przewoźnik odpowiada. Co się będzie dalej działo? Kurs SDR na dzień pisania tego tekstu to 4,9591 zł. Zatem:

8,33 SDR  x 4,9591 zł = 43,31 zł za każdy brakujący kg wagi brutto

Dla ułatwienia zapomnijmy o opakowaniu telefonu (konwencja mówi o wadze brutto). Sam telefon waży 148 gramów.

43,31 zł x 0,148 kg = 6,41 zł za iPhone’a

A teraz znów wyobraźmy sobie, że brakuje nie jednego telefonu ale całego transportu…

Takie niedoszacowanie wystąpi zawsze, gdy przedmiotem transportu będzie towar lekki i jednocześnie drogi. Im wyższa będzie cena za 1 kg, tym większe będzie niedoszacowanie towaru i strata osoby uprawnionej do odszkodowania.

Do kwoty mniej więcej 43 zł za 1 kg towaru (zależne od aktualnego kursu SDR) ubezpieczenie OCPD pokrywa straty w całości. Powyżej tej kwoty zaczyna powstawać “dziura” i wraz ze wzrostem wartości 1 kg stopniowo zamienia się w przepaść. Przy kwocie 100 zł za 1 kg ponad połowa wartości towaru nie znajduje pokrycia ubezpieczeniowego w razie szkody. Widać to na poniższym wykresie.

Granica ochrony towaru w OCPD - w zależności od ceny za kilogram

Granica ochrony towaru w OCPD – w zależności od ceny za kilogram

Tak się to przedstawia dla wybranej grupy towarów, które mogą być przedmiotem transportu:

Bombonierka
Merci
Herbata
Ahmad
Krem L’Oreal
Age Perfect
Telewizor
Samsung
Płyn do
mycia CIF
Dezodorant
Dior Fahrenheit
Trampki
Adidas
Ryza
papieru do drukarki
Cena za kg [zł]69,88333,28 160,08221,4943,07162,84498,334,86
Limit 8,33 SDR43,3143,3143,3143,3143,3143,3143,3143,31
Wartość produktu
w opakowaniu
[zł]
27,9559,9996,053 854,0023,69113,99299,0012,14
Waga produktu
w opakowaniu
(kg)
0,40,180,617,40,550,70,62,5

Czerwona linia na poniższym wykresie oznacza limit odpowiedzialności ubezpieczyciela (8,33 SDR) – tyle będzie wynosić odszkodowania. Niebieskie słupki odzwierciedlają wartość towaru.

Jak OCPD chroni poszczególne towary

Jak widać, tylko w przypadku ryzy papieru i płynu CIF odszkodowanie z polisy OCPD pokryje szkodę. W przypadku bombonierki Merci odszkodowanie pokryje mniej więcej ¾ wartości towaru, w pozostałych przypadkach odszkodowanie będzie symboliczne.

Ubezpieczenie OCPD - Kalkulator

Tylko ubezpieczenie cargo należycie ochroni towar w transporcie

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OCPD chroni przewoźnika drogowego a przewożony ładunek tylko przy okazji i zazwyczaj nie na 100% a czasem prawie wcale.

Nigdy nie będzie wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OCPD jeśli zajdą okoliczności z art. 17 CMR, gdy zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie spowodowane zostało:

  • winą osoby uprawnionej,
  • jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika,
  • wadą własną towaru,
  • okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

Jak to wygląda w praktyce? Nie będzie odpowiedzialności jeśli szkoda zostanie wyrządzona m.in. żywioły natury (wiatr huraganowy, powódź, grad, itp.), akty terroru, strajki, zamieszki, itp.

O czym powinien wiedzieć spedytor?

Jeśli jesteś spedytorem zadbaj o to, by twój zleceniodawca wiedział o ww. ograniczeniach i rozważył skorzystanie z ubezpieczenia cargo. Ubezpieczy ładunek, czy nie, to inna sprawa ale inaczej w razie ewentualnej szkody wygląda sytuacja prawna spedytora, który powiadomił zleceniodawcę o ryzyku a ten je zbagatelizował a inaczej, gdy spedytor nie poinformował zleceniodawcy, który nie był świadomy ograniczeń… W tym drugim przypadku nie można wykluczyć roszczenia do spedytora o naprawienie szkody.

Ile kosztuje ubezpieczenie cargo?

Wysokość składki za ubezpieczenie cargo zależy m.in. od rodzaju ładunku, jego wartości, kierunku transportu, szkodowości, zakresu ubezpieczenia, rodzaj polisy (jednostkowa lub obrotowa) itp. i jest zróżnicowana w zależności oferty danego ubezpieczyciela. Jeśli jednak towar jest lekki i drogi nie warto ryzykować.

Adam Pająk
Prezes Zarządu Transbrokers
Broker Ubezpieczeniowy