10 haczyków stosowanych w polisach OCPD przez ubezpieczycieli

Co roku przewoźnik staje przed dylematem: niska składka ubezpieczeniowa, czy szeroki zakres ubezpieczenia. Czym się kierować i jak dokonać właściwego wyboru polisy OCPD? Poznaj 10 najczęstszych haczyków stosowanych w polisach OCPD

 1. Redukcyjna suma gwarancyjna:
  Sprawdź, czy suma gwarancyjna określona została jako “na każde zdarzenie” (nieredukcyjna), dzięki niej każde zdarzenie szkodowe rozpatrywane będzie do pełnego limitu sumy.
 2. Zamknięty katalog ładunków:
  Jeżeli nie specjalizujesz się w przewozie danego rodzaju towaru, sprawdź czy rodzaj przewożonych ładunków stanowi katalog otwarty (Mienie rodzajowo różne z wyłączeniem). Taki zapis będzie dla ciebie bezpieczniejszy, ponieważ ochroną będą objęte wszystkie przewożone przez ciebie ładunki, których nie wyłączają ogólne warunki ubezpieczenia lub sama polisa.

  KALKULATOR    UBEZPIECZENIA    OCPD

  Sprawdź wstępną kalkulację polisy w niecałe 3 minuty

 3. Lista towarów wyłączonych:
  Sprawdź katalog wyłączeń ładunków – jeżeli towar, który wozisz, będzie znajdował się na liście towarów wyłączonych, w przypadku szkody nie otrzymasz odszkodowania.
 4. Franszyza redukcyjna:
  Sprawdź wysokość franszyzy redukcyjnej – o jej wysokość pomniejszone zostanie Twoje odszkodowanie. Ubezpieczyciele w klauzulach dodatkowych często przemycają informacje o zaangażowaniu przewoźnika w szkodę (franszyza, udział własny). Optymalna franszyza wyrażona jest kwotowo, uważaj na zapisy o udziałach procentowych.
 5. Brak klauzuli chroniącej przed rozbojem, rabunkiem i kradzieżą:
  Sprawdź, czy Twoja polisa rozszerzona została o szkody wyrządzone wskutek rozboju, rabunku i kradzieży – to 20% wszystkich szkód w transporcie.
 6. Warunki weryfikacji podwykonawców:
  Jeżeli korzystasz z podwykonawców, sprawdź czy jesteś w stanie spełnić wymogi nałożone przez Ubezpieczyciela, dotyczące sposobu weryfikacji podwykonawcy.
 7. Brak klauzuli postojowej:
  Sprawdź, czy miejsca, w których się zatrzymujesz podczas transportu, są  dopuszczone przez Ubezpieczyciela. Bez klauzuli postojowej możliwy jest postój jedynie na parkingu strzeżonym, oświetlonym i dozorowanym.
 8. Dodatkowe obowiązki przewoźnika:
  Jeżeli realizujesz transporty specjalistyczne, wymagające użycia pojazdu dedykowanego (chłodnia, lora, naczepa niskopodwoziowa) lub wozisz ładunki narażone na ryzyko kradzieży, sprawdź czy w klauzulach dodatkowych nie znajdują się klauzule nakładające na Ciebie dodatkowe obowiązki – zweryfikuj czy jesteś w stanie je spełnić. Przykładowo:
  a) ATP,  towary wymagające przewozu w kontrolowanej temperaturze – klauzula świadectwa ATP, klauzula zachowania temperatury, awarii agregatu chłodniczego;
  b) pojazdy używane/uszkodzone – klauzula przewozu pojazdów;
  c) transport ponadgabarytowy, przewóz RTV/AGD, alkohole, tytoń – klauzula obowiązków przewozowych;
  d) leki – klauzula środków leczniczych odzyskanych po kradzieży/rabunku, klauzula warunków przewozu leków i farmaceutyków.
 9. Weryfikacja polisy tylko z upoważnieniem:
  Dowiedz się, w jaki sposób Twoi kontrahenci będą mogli dowiedzieć się o aktywności Twojej polisy – większość ubezpieczycieli wymaga każdorazowo upoważnienia od właściciela polisy na udzielenie informacji.
 10. Brak możliwości rozszerzenia polisy w trakcie jej trwania:
  Dowiedz się, czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, będziesz mógł rozszerzyć polisę (aneks) o dodatkowe klauzule – od zakresu Twojej polisy zależy przyjęcie zlecenia.