OCPD – OC Przewoźnika Drogowego

Ubezpieczenie OC Kierowcy adresowane jest do kierowców zatrudnianych przez firmy transportowe. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Kierowcy jest sposobem na zmniejszenie szkodowości w ubezpieczeniu AC, a tym samym na zmniejszenie wysokości składki.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik odpowiada wobec pracodawcy za wyrządzoną mu szkodę do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. W tym wypadku mówimy o szkodach w pojeździe, które pracownik spowodował z własnej winy. Zamiast zgłaszać szkodę z ubezpieczenia AC (co finansowo obciąża pracodawcę) można taką szkodę zgłosić z ubezpieczenia OC Kierowcy.

Tego typu ubezpieczenie to świetne rozwiązanie przy zatrudnieniu młodego kierowcy o niskim doświadczeniu zawodowym.

Jakie klauzule są niezbędne w polisie OCPD? Zapisz się na DARMOWY WEBINAR

12 stycznia, 2023

Choć ubezpieczenie OCPD nie jest obowiązkowe, powinien posiadać je każdy przewoźnik, aby ochronić swój biznes i  być wiarygodnym partnerem dla zleceniodawców. Na rynku dostępnych jest wiele wariantów OC Przewoźnika, które różnią się od siebie klauzulami rozszerzającymi lub doprecyzowującymi zakres ubezpieczenia. Zastanawiasz się, jakie klauzule powinna zawierać Twoja Polisa OCPD? Czy wiesz na jakie zapisy należy zwrócić szczególną uwagę? Taką wiedzę możesz uzyskać wprost od naszych ekspertów z branży ubezpieczeniowej, podczas BEZPŁATNEGO WEBINARU — Praktyczne zastosowanie klauzul w polisach OCPD.

więcej

Pokaż mi swoją  polisę OCP, a powiem Ci do jakich zleceń będziesz wybierany

1 września, 2022

Pokaż mi swoją  polisę OCP, a powiem Ci do jakich zleceń będziesz wybierany. Brzmi zabawnie? Przecież złożyłem najtańszą ofertę, więc na pewno zostanę wybrany. A czy zastanawialiście się kiedykolwiek jaki wpływ ma zakres polisy OCP na decyzję o wyborze przewoźnika? I czy zleceniodawcy, a szczególnie spedycje zwracają uwagę na coś więcej niż tylko „posiadanie papieru”?

więcej

Kary umowne w zleceniach a odpowiedzialność ubezpieczyciela

22 stycznia, 2020

Zlecenie transportowe ma na celu wskazanie istotnych elementów umownych pomiędzy zlecającym a przewoźnikiem. Zaakceptowane zlecenie staje się umową przewozową zobowiązującą przewoźnika do wykonania usługi. Kodek Cywilny w myśl zasady swobody umów wskazuje, że strony mogą dowolnie ukształtować stosunek prawny, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zarówno Konwencja CMR, jak i Prawo Przewozowe nie posługują się pojęciem zlecenia, a jedynie listem przewozowym, który stanowi dowód zawarcia umowy przewozu.

więcej

Piorun przyczyną szkody transportowej

23 września, 2019

Piorun przyczyną szkody transportowej

Na początku września 2019 branżę transportową i ubezpieczeniową zelektryzowała informacja, że na Podkarpaciu doszło do nietypowej szkody. W cysternę przewożącą płynny asfalt uderzył piorun. Najstarsi właściciele i prezesi firm transportowych nie pamiętali podobnego przypadku. Górale też nie.

więcej

Jak sprawdzić, czy polisa OCPD jest ważna?

30 maja, 2019

Czy polisa OCPD jest ważna

Większość posiadaczy polisy OCPD traktuje moment wystawienia dokumentu jak przedłużenie jego ważności. To błędne myślenie, ponieważ dopiero opłacenie ubezpieczenia sprawia, że jest ono obowiązujące.

więcej