OC Środowiskowe Przewoźnika

Tak zwane Ubezpieczenie OC Środowiskowe chroni przewoźnika drogowego w przypadku wyrządzenia szkody w środowisku naturalnym. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, zatem ewentualne szkody obciążają bezpośrednio przewoźnika.

Najczęstszym przypadkiem szkody środowiskowej jest wyciek oleju napędowego lub zanieczyszczenie środowiska przez przewożony ładunek. W takim przypadku na przewoźnika nakładany jest obowiązek usunięcia zanieczyszczenia oraz przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe jest najbardziej odpowiednim sposobem zabezpieczenia przewoźnika drogowego przed wysokimi kosztami rekultywacji środowiska.