EKUZ vs. prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla kierowcy

Ubezpieczenie zdrowotne dla kierowcy vs EKUZ

Firma transportowa, która wysyła kierowców poza granice Polski, ponosi odpowiedzialność za koszty leczenia kierowcy. Wielu przewoźników uważa, że EKUZ jest alternatywą dla prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia. Czy mają rację? Aby to sprawdzić przeprowadziliśmy test. Porównaliśmy zakres ubezpieczenia EKUZ oraz zakres typowego ubezpieczenia kosztów leczenia.

Porównanie zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i EKUZ

Typowe ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje swym zakresem co najmniej:

Pokrycie kosztów transportu sanitarnego Pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego i stomatologiczne Pokrycie kosztów leczenia szpitalnego Pokrycie kosztów zakupu leków Organizacja i pokrycie kosztów transportu sanitarnego do Polski
W zakresie W zakresie W zakresie W zakresie W zakresie

W rzeczywistości typowe ubezpieczenie kosztów leczenia posiada znacznie szerszy zakres, niż opisany powyżej ale na użytek tego testu ograniczymy się do jego podstawowych elementów.

Zakres EKUZ:

Kraj Pokrycie kosztów transportu sanitarnego Pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego i stomatologiczne Pokrycie kosztów leczenia szpitalnego Pokrycie kosztów zakupu leków Organizacja i pokrycie kosztów transportu sanitarnego do Polski
Austria Bezpłatnie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Belgia Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Bułgaria Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Chorwacja Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Cypr Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Czechy Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Dania Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Estonia Bezpłatnie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Finlandia Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Francja Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Grecja Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Hiszpania Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Holandia Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Irlandia Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Islandia Współpłacenie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Liechtenstein Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Litwa Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Luksemburg Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Łotwa Bezpłatnie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Malta Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Niemcy Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Norwegia Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Portugalia Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Rumunia Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Słowacja Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Słowenia Bezpłatnie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Szwajcaria Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Szwecja Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Współpłacenie Brak pokrycia
Węgry Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Wlk. Brytania Bezpłatnie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Włochy Współpłacenie Współpłacenie Bezpłatnie Współpłacenie Brak pokrycia
Sprawdź 👉  KL/NNW na pojazd - nowa oferta

 

EKUZ wszędzie gwarantuje dostęp do świadczeń zdrowotnych, problem w tym, że tabela zakresu świeci się na żółto – wszędzie obowiązuje współpłacenie.

Problemem jest też brak pokrycia kosztów transportu sanitarnego do Polski. Nie zawsze pacjent jest w stanie tak po prostu wrócić do Polski – potrzebny jest transport sanitarny. To brzmi drogo.

Ubezpieczenie kosztów leczenia EKUZ
Zakres ubezpieczenia 1 0

Sposób refundacji – koszty leczenia kierowcy za granicą

Świadczenia medyczne nie są tanie. Pytanie:
czy za koszty leczenia płaci miejscowa kasa chorych i przewoźnik pokrywa tylko koszty udziału własnego?
czy przewoźnik sam opłaca wszystkie koszty i potem stara się o zwrot części tych kosztów. Różnica jest zasadnicza. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdźmy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia – Koszty leczenia pokrywa ubezpieczyciel.

EKUZ – Prawie zawsze mamy do czynienia ze współpłaceniem, czyli z taką sytuacją, gdzie po wykonaniu zabiegu dostajemy rachunek i większą część kosztów pokrywa miejscowa kasa chorych, a pewną część poszkodowany. W części krajów wymaga się, by wszelkie koszty leczenia pokryć z własnej kieszeni, a dopiero po zakończeniu leczenia starać się o ich odzyskanie z lokalnej kasy chorych.

Do krajów tych należą:

  1. Belgia, gdzie dotyczy to lekarza pierwszego kontaktu, świadczeń ambulatoryjnych,
  2. Dania, gdzie dotyczy to zabiegów stomatologicznych, kosztów leków,
  3. Finlandia, gdzie dotyczy to kosztów leków,
  4. Francja, gdzie dotyczy to wszelkich poniesionych kosztów,
  5. Luksemburg, gdzie również dotyczy to wszelkich poniesionych kosztów.
Ubezpieczenie kosztów leczenia, EKUZ
Zakres ubezpieczenia 1 0
Sposób refundacji kosztów 1 0

Zakres terytorialny – EKUZ vs Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia – Europa.

EKUZ – Obowiązuje na terenie krajów UE oraz krajów EFTA. Nie obowiązuje na terenie Białorusi, Ukrainy, Rosji i innych krajów d. ZSRR.
Jeśli ktoś przyjmuje zlecenia do tych państw, wówczas zobowiązany jest do wykupu prywatnego ubezpieczenia. Dla pozostałych przewoźników nie ma to znaczenia.

Sprawdź 👉  KL/NNW na pojazd - nowa oferta
Ubezpieczenie kosztów leczenia EKUZ
Zakres ubezpieczenia 1 0
Sposób refundacji kosztów 1 0
Zakres terytorialny 1 0

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia – W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia istnieje suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli suma ubezpieczenia jest odpowiednio wysoka jest mało prawdopodobne, że ulegnie ona wyczerpaniu ale nie można tego wykluczyć.

EKUZ – W przypadku EKUZ nie ma sumy ubezpieczenia. Pomijając limity na niektóre świadczenia, kasa chorych po prostu płaci tyle ile trzeba (pomniejszając wypłatę o udział własny).

Ubezpieczenie kosztów leczenia EKUZ
Zakres ubezpieczenia 1 0
Sposób refundacji kosztów 1 0
Zakres terytorialny 1 0
Suma ubezpieczenia 0 1
3 1

Mamy zatem wynik 3:1 dla ubezpieczenia kosztów leczenia ale czy można powiedzieć, że ubezpieczenie KL pokonało EKUZ? Otóż nie! To nie boks.

Podsumowanie

Test pokazał EKUZ nie jest alternatywą. Ma wiele słabości w efekcie, choć nic nie kosztuje (pomijając składki na ZUS), może kosztować sporo. Ubezpieczenie kosztów leczenia co prawda kosztuje (od 250 zł rocznie) ale w razie szkody pomoc udzielana jest komfortowo i na koszt ubezpieczyciela. Choć nie jest darmowe, prawie zawsze będzie rozwiązaniem tańszym.

Co rekomendujemy?

Najrozsądniej jest pobrać kartę EKUZ i jednocześnie wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia. W razie szkody taniej będzie skorzystać z prywatnej polisy. Jeśli zdarzenie będzie na tyle poważne, że koszty leczenia przewyższą sumę ubezpieczenia, wówczas EKUZ będzie nieoceniony.